Kokoomus ei halua korottaa Jyväskylän kunnallisveroa

Kokoomuksen Jyväskylän kunnallisjärjestö ja Kokoomuksen Jyväskylän valtuustoryhmä vastustavat kunnallisveron korotuksia ensimmäisenä toimenpiteenä talouden tasapainottamiseksi. Kaupunginjohtaja on esitellyt vuoden 2021 talousarvioesityksensä ja sen mukaan kunnallisveroa ei nostettaisi nykyisestä 20 prosentista. Kaupunginhallituksessa keskustelu veroista jätettiin pöydälle, jotta ryhmät saisivat lisäaikaa keskustella verojen korotuksen mahdollisuudesta ennen päätöksien tekemistä.

”Talouden tasapainottaminen vaatii tiukkaa menokuria ja sopeuttamista. Kaupunginjohtaja on tehnyt tasapainoisen esityksen, jossa kaupunki pystyy säilyttämään palvelutason hyvänä ja vältetään repiviä leikkauksia”, kuvaa kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Katja Isomöttönen. ”Valitettavaa on kuitenkin, että esitys sisältää isot leikkaukset lukiokoulutuksen tukeen ja perusopetuksen tukipalveluihin. Koulutuksesta leikkaaminen on lyhytnäköistä.”

”Kunnille maksettavat valtionosuudet eivät kata kaikkia lukiokoulutuksen kustannuksia. Maan hallitus on laajentamassa oppivelvollisuutta ja tuomassa entisestään lisää velvoitteita kunnille ilman takuita siitä, miten rahoitus järjestetään”, Kokoomuksen Jyväskylän kunnallisjärjestön puheenjohtaja Niilo Nissinen toteaa. ”Valmiiksi ongelmallisessa kuntatalouden tilanteessa hallitus vain vaikeuttaa kuntien vastuullista talouden ja lakisääteisten tehtävien hoitoa. ”

Kokoomusjohtajat alleviivaavat, että kunnallisveron korottaminen ei ole kestävä toimenpide kuntatalouden tasapainottamisessa.  Veroprosentin korotus ei riitä talouden tasapainottamiseen, mutta olisi tuntuva lovi kaupunkilaisten tuloihin, vähentäisi Jyväskylän vetovoimaa ja heikentäisi paikallisten yritysten toimintaedellytyksiä entisestään koronakriisin keskellä.

”Kunnallisveroprosentin korottaminen ei ratkaise kaupungin nykyistä 50 miljoonan euron sopeuttamistarvetta. Sen sijaan korotus olisi satoja euroja pois tavallisen keskituloisen jyväskyläläisen kukkarosta”, Isomöttönen linjaa.

”Valtakunnan tasolla tehtyjen virheiden paikkaamista ei voi tehdä jyväskyläläisten kustannuksella. Tämä ei ole vastuullista politiikkaa. Lukiokoulutuksen rahoittamiseen on löydettävä pidempikestoinen ratkaisu”, Nissinen painottaa.

 

Lisätietoja:

Niilo Nissinen, Kokoomuksen Jyväskylän kunnallisjärjestön puheenjohtaja

niilonissinen@gmail.com, 040 018 3238

 

Katja Isomöttönen, Kokoomuksen Jyväskylän valtuustoryhmän puheenjohtaja

katja.isomottonen@gmail.com, 040 730 3406

Jaa artikkeli: