Kokoomuksen valtuustoryhmä tuomitsee laittomat ja poliittiset lakot

Kokoomuksen valtuustoryhmä tuomitsee JHL:n toimenpiteet 30.10.2020 ajoittuvasta työtaistelusta. Syyksi JHL on ilmoittanut Jyväskylän kaupungin kanssa käydyt YT-neuvottelut. Jyväskylän kaupunki pitää JHL:n lakkoa laittomana ja poliittisena työtaisteluna.

Jyväskylän kaupungin 29.10. julkaisemasta YT-neuvotteluja koskevasta tiedotteesta voidaan lukea, että:
mahdolliset irtisanomiset voisivat koskea enintään yhteensä 18 henkilöä konsernihallinnossa, sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä sivistyspalveluissa. ”

Kokoomuksen valtuustoryhmä pitää ylimitoitettuna JHL:n reagointia ja tapaa kohdentaa toimenpiteet lasten ja nuorten sekä perheiden palveluihin, joihin korona on jo aiheuttanut eriarvoisuutta ja syrjäytymistä. Laittoman lakon kohdistaminen heikommassa asemassa oleviin kuntalaisiin kuvaa liiton arvoja ikävällä tavalla.

JHL:n toimenpiteet ovat märkä rätti vaikeassa tilanteessa toimiville urheiluseuroille, jotka joutuvat perumaan toimintaansa liikuntapaikkojen sulkeutuessa. Samoin työssäkäyvien ja yrittäjien tilannetta vaikeutetaan, kun esimerkiksi lapsiperheille on tiedotettu lyhyellä varoitusajalla toive järjestää lapsen hoito kotona.

Kokoomuksen valtuustoryhmän näkemyksen mukaan JHL:n lakko on suoraa jatkoa aiemmille kyseenalaisille poliittisille toimille. Kaupunginvaltuutetuille syksyllä 2020 lähetettiin JHL:n kysely, missä pyydettiin vastauksia kahteen kysymykseen. Nämä mielestämme johdattelevat väittämät kuuluivat seuraavasti:

  1. JHL:n tekemän kyselyn mukaan 86% Jyväskylän kaupungin JHL:n jäsenistä kokee ettei ole turvassa tulevilta leikkauksilta. Haluatko omalla toiminnallasi aiheuttaa kaupungin työntekijöille epävarmuutta? KYLLÄ / EN”
  2. Samassa kyselyssä kysyttiin myös suhtautumista julkisten palveluiden alasajoon. 98% vastanneista koki että palveluiden alasajo riittää jo. Oletko samaa mieltä? KYLLÄ / EN”

Kokoomuksen valtuustoryhmä tuomitsee laittomat ja poliittiset lakot sekä mittasuhteiltaan kohtuuttomat toimet.

 

Katja Isomöttönen, valtuustoryhmän puheenjohtaja

Santeri Lohi, valtuustoryhmän 1. varapuheenjohtaja

Jaakko Selin, valtuustoryhmän 2. varapuheenjohtaja

Linkki Jyväskylän kaupungin tiedotteisiin:

https://www.jyvaskyla.fi/uutinen/2020-10-29_jhln-tyotaistelu-aiheuttaa-joitain-muutoksia-jyvaskylan-kaupungin-palveluihin

https://www.jyvaskyla.fi/uutinen/2020-10-29_kaupungin-yhteistoimintaneuvottelut-paattyivat-27102020

 

Jaa artikkeli: