Kokoomukselta muutosesitys Jyväskylän kaupungin konserniohjeeseen.

Kokoomuksen valtuustoryhmä jätti eilisessä kaupunginvaltuustossa muutosesityksen kaupungin konserniohjepykälään.
 
Valtuustoryhmän puheenjohtaja Katja Isomöttönen esitti, että kaupunginvaltuusto kirjaa omistajaohjauksen periaatteisiin ja konserniohjeeseen Jyväskylän Vuokra-asunnot Oylle myös taloudellisen omistajaintressin kaupunginjohtajan hallitukselle tekemän esityksen mukaisesti.
 
– Kaupungin tytäryhtiöillä tulee olla yhtenevät konserniohjeet. JVA:lla on kiistatta sekä strateginen että taloudellnen omistajaintressi kaupungille, Isomöttönen totesi.
Katjan pitämä puheenvuoro kokonaisuudessaan:

 

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Nyt päätettävät omistajaohjauksen periaatteet ja konserniohje eivät ole päätös osinkojen nostamisesta yhdestäkään tytäryhtiöstä. Ei vaikka JVAlle kirjattaisiin myös taloudellinen intressi kuten kaupunginjohtaja esitti kaupunginhallitukselle. Päätökset osingon nostamisesta tehdään aina talousarviokäsittelyn yhteydessä. Kokoomuksen valtuustoryhmä on vuosittain johdonmukaisesti kertonut suhtautuvansa erittäin kriittisesti osinkojen nostamiseen yhtiöistä kaupungin käyttötalousmenoihin. Se ei ole kestävää taloudenpitoa. Näkemyksemme tästä ei ole muuttunut.

Viime vuosien taloustilanne on kuitenkin saanut valtuuston enemmistön kannattamaan osinkojen nostoa esimerkiksi elinkeinoyhtiö Jykiasta ja lämpö- ja vesihuollosta vastaavasta Alvasta. Kun valtuusto vuosi toisensa jälkeen nostaa juomavedellä tuotettua osinkoa kyseenalaistamatta sitä, niin vähintäänkin yhtä perusteltua on mahdollistaa toimintamalli vuokra-asuntoyhtiöön. Kokoomuksen valtuustoryhmän mielestä kaupungin tytäryhtiöillä tulee olla yhtenevät konserniohjeet.

JVA on vahvalla ja vakaalla taloudellisella pohjalla toimiva yhtiö. Sen voittovaroja on kirjattu asuintalovarauksiin kymmeniä miljoonia. Jo vuonna 2019 summa 59 miljoonaa euroa. JVA on merkittävän kokoinen yhtiö myös mitattuna konsernin lainamäärissä ja takauksissa, joiden summa on noin 200 miljoonaa. Voiko näiden lukujen myötä kukaan kiistää, ettei JVAlla ole taloudellista omistajaintressiä kaupungille.

Puheenvuoroni alussa painotin sitä, että vaikka taloudellinen kriteeri päätetetään JVAlle lisätä, sillä ei sitouduta vielä nostamaan euroakaan osinkoa yhtiöstä. Mutta lisäyksellä mahdollistetaan sen harkinta esimerkiksi kertaluonteisten ja poikkeuksellisten tulosten yhteydessä. Nyt harkinta ei ole mahdollista, joten muutos kyllä kannattaisi tehdä. Monet kaupungit ovat nostaneet tuottoja omistamistaan yhtiöistä, joko osinkoina ARA-säännösten mahdollistamalla tavalla (esimerkkinä Tampere ja Lahti) tai kaupungille maksettavana korkotuottona (esimerkiksi Turku ja Pori). Oulussa on myös määritelty kaupungin osuus yhtiön voittovaroista.

Vuokrien korottamisella pelottelu on turhaa. Jos talousarvion laadinnan yhteydessä harkittaisiin kertaluontoista osingonnostoa tai pientä vuotuista tuloutusta niin vuokratasoon sillä ei ole vaikutusta JVA:n yli 7000 asunnon kokonaisuudessa. JVA rakentaa uusia asuntoja ja luopuu vanhoista. Jo asuntojen myyntivoitoilla kerättävät tuotot riittävät kattamaan pienimuotoisen tuloutuksen kaupungille.

Virkavalmistelun pohjalta kaupunginjohtaja esitti kaupunginhallitukselle kaupungin omistusintressiksi JVA:n osalta strategisen intressin lisäksi myös taloudellisen intressin. Hallituksessa kaupunginjohtajan esitys kaadettiin äänin 5-8. Kokoomuksen valtuustoryhmä kannattaa kaupunginjohtajan ja viranhaltijoiden näkemystä. Esitän, että kaupunginvaltuusto kirjaa omistajaohjauksen periaatteisiin ja konserniohjeeseen JVAlle myös taloudellisen omistajaintressin kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Loppuun on todettava, että JVA rakentaa parhaillaan tiloja sosiaali ja terveyspalveluiden käyttöön( esimerkiksi palveluasumista Kauramäkeen.) Rakennetaan tiloja vaikka palveluiden järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueelle. Kokoomuksen valtuustoryhmän mielestä on perusteltua kysyä, miksi kaupungin omistaman vuokra-asuntoyhtiön pitäisi jatkossa rakentaa sote-tiloja. Jos yhtiötä ei saa edes käyttää tulouttamiseen omistajalle.

Jaa artikkeli: