Keski-Suomen keskussairaalasta yliopistosairaala

Kannanotto 11.1.2021

Sosiaali- ja terveysministeriössä päivitetään asetusta erikoissairaanhoidon, mukaan lukien vaativan kirurgian, keskittämisestä. Se tulee vaikuttamaan heikentävästi etenkin syöpäkirurgian järjestämiseen. Jos päivitetyt asetukset astuvat voimaan, syöpähoidot viivästyvät ja hoidon laatu heikkenee. Keskussairaalan kirurgisen päivystysvalmiuden taso laskee, kun huippuosaajat siirtyvät töihin yliopistosairaaloihin erva-alueemme ulkopuolelle.

Erikoissairaanhoidon keskittämisen pitää perustua korkeaan osaamiseen, sen tuomaan laatuun ja vaikuttavuuteen. Tällä hetkellä perusteena on lähinnä sairaaloissa tehtävien toimenpiteiden ja leikkausten määrät ja yliopistosairaalastatus. Keskittämiselle pitää löytyä lääketieteelliset ja järkevät perusteet, jotka nojaavat kustannuksiin ja resursseihin. Tällaisia perusteita ei ole vielä esitetty.

Meillä Keski-Suomessa on luotu vuosikymmenten kuluessa vahva osaaminen nimenomaan syöpäkirurgian osalta. Sairaalaltamme puuttuu vain yliopistostatus. Olisi järjetöntä vaarantaa huippuosaamisemme vain siksi. Etenkin kun Keski-Suomen keskussairaalassa kuitenkin koulutetaan lääkäreitä yhteistyössä Kuopion yliopistollisen sairaalan kanssa. Sairaalassamme annetaan kandidaattiopetusta säännöllisesti usealla erikoisalalla.

Ennen kuin vaativaa kirurgiaa lähdetään siirtämään yliopistosairaaloihin on syytä selvittää, voidaanko yhteistyötä Keski-Suomen keskussairaalan ja KYSin kanssa vahvistaa ja kehittää samaan malliin kuin Lahden kaupunki teki Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa. Ja voiko Keski-Suomen keskussairaala sitä kautta saada yliopistosairaalastatuksen. Samalla koko erva-alueemme vahvistuisi kun huippuosaajat voisivat jatkaa työtään myös vaativan kirurgian osalta.

Keski-Suomessa olemme ylpeitä vahvasta erikoissairaanhoidon osaamisestamme ja hoidon laadusta, ja meillä on jatkossakin kaikki edellytykset tarjota laadukasta hoitoa niin syöpäkirurgian kuin muiden vaativien leikkausten osalta. Näinä päivinä aukeavan Sairaala Novan myötä olemme saamassa Jyväskylään Suomen moderneimman sairaalan, jossa on valmiudet jopa nykyistä laajemmalle kirurgiselle toiminnalle.

Vaativan kirurgian alasajoa ei missään nimessä pidä tehdä nyt vaan on selvitettävä mahdollisuus tehdä Keski-Suomen keskussairaalasta yliopistosairaala.

Jyväskylässä 11.1.2021

Kokoomuksen valtuustoryhmä

Katja Isomöttönen, puheenjohtaja

Jaa artikkeli: