Osaaminen ja koulutus takaavat tulevaisuuden

Osaaminen ja koulutus takaavat tulevaisuuden

Välittävä varhaiskasvatus, turvallinen peruskoulu ja valmistavat toisen asteen opinnot antavat jokaisen perheen lapselle ja nuorelle tasa-arvoiset mahdollisuudet tulevaisuuteen. Turvallisella oppimisympäristöllä sekä digitalisaation hyödyntämisellä voidaan vaikuttaa positiivisesti oppimistuloksiin. Opettajien täydennyskoulutuksesta sekä digiosaamisesta on pystyttävä huolehtimaan.

Laadukkaalla ja perheiden tilanteet huomioivalla varhaiskasvatuksella ja päivähoidolla on valtava merkitys yksilön kehityksessä. Siksi tämä lapsen elämän tärkeä vaihe on huomioitava varhaiskasvatusta järjestettäessä. 

Jokaiselle tukea tarvitsevalle nuorelle tarjottavat ohjaus- ja tukipalvelut takaavat toisen asteen opintoihin siirtymistä ja ehkäisevät väliinputoamisia. Opintopolkujen yksilöllistämisellä sekä valinnanmahdollisuuksia kasvattamalla tarjoamme yhä parempia valmiuksia jatko-opintoihin. Oppiminen on yhä enemmän soveltamista sekä oman oppimisen kehittämistä ja vähemmän ulkoa opettelua.

Lukiokoulutuksen riittävä rahoitus on varmistettava, jotta opetuksen laatu sekä oppijalähtöinen toteutus saadaan keskiöön. Sujuvat opintopolut antavat tilaa ja valmiuksia opiskelijalle keskittyä omaan osaamiseensa ja kiinnostuksen kohteisiinsa. Ammatillisessa koulutuksessa koulun ja työelämän välisen yhteistyön toimivuutta tulee edistää. Koulutusasteiden välisestä kehittämistyöstä mainiona esimerkkinä on Edufutura-yhteistyö. 

Ota yhteyttä!

Jos et löytänyt etsimääsi tai jokin muu asia askarruttaa sinua, jätä meille viesti!

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search