Kuntapoliittinen ohjelma

Kokoomukselle on tärkeää taata kohtuuhintaiset liikunnan ja kulttuurin harrastusmahdollisuudet lapsille, nuorille. Kulttuurin helpolla saavutettavuudella, monipuolisilla ja kaikenikäisille suunnatuilla liikuntapaikoilla edistetään kuntalaisten psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia.

Välittävä varhaiskasvatus, turvallinen peruskoulu ja valmistavat toisen asteen opinnot antavat jokaisen perheen lapselle ja nuorelle tasa-arvoiset mahdollisuudet tulevaisuuteen. Turvallisella oppimisympäristöllä sekä digitalisaation hyödyntämisellä voidaan vaikuttaa positiivisesti oppimistuloksiin. Opettajien täydennyskoulutuksesta sekä digiosaamisesta on pystyttävä huolehtimaan.

Kunnan elinvoima kumpuaa työstä ja yrittäjyydestä. Yhteistyöllä sekä selkeällä työnjaolla kunnan, maakunnan ja yritysten kesken voidaan taata laadukas lopputulos palveluiden toimivuuden sekä laadun kannalta. Toimivalla tietoliikenteellä sekä digipalveluilla, yhden luukun periaatteella ja asiakaslähtöisellä palveluasenteella voidaan helpottaa kuntalaisten asiointia.

Asumismuotojen ja tonttien monipuolisella sekä riittävällä tarjonnalla varmistetaan, että kaikille löytyy sopiva koti. Kaavoituksessa on osattava ennakoida ja huolehtia riittävästä tonttitarjonnasta myös liike- ja työpaikkarakentamiselle. Ennakoiva liikennesuunnittelu mm. toimivin tieliittymin mahdollistaa turvallisen liikkumisen niin julkisella liikenteellä, autolla, pyöräillen tai kävellen.

Katso tästä Kokoomuslainen visio maakuntauudistuksen jälkeisestä kunnasta »

Ota yhteyttä!

Jos et löytänyt etsimääsi tai jokin muu asia askarruttaa sinua, jätä meille viesti!

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search