Valtuustoaloite 30.9.2019: Teatteri ja draama rapistuvan lukutaidon pelastajiksi

 In Ajankohtaista

Teatteri ja draama rapistuvan lukutaidon pelastajiksi

Suomen kunnissa tulisi tehdä työtä lasten ja nuorten lukutaidon edistämiseksi. Yksi
ratkaisu siihen olisi tukea lukutaitoa teatterin ja draaman keinoin.

Suomalaisten lukutaito on rapistumassa. PISA-arvioinnissa Suomen kansallinen
keskiarvo (536) sijoittuu tyydyttävälle suoritustasolle. Arvioinnin mukaan heikkoja
lukijoita oli kahdeksan prosenttia. Eurostatin tutkimusten (8/2016) mukaan Suomessa on
enemmän koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle pudonneita nuoria kuin muissa
Pohjoismaissa. Lukutaito on yksi avaintekijä syrjäytymisen ehkäisyssä. Se on myös
elinikäisen oppimisen perusta. Vankka pohja lukutaidolle luodaan lapsena. Lukutaito on
taito, joka kehittyy ja jota tulee kehittää koko elämän ajan.

Lukutaidon kehittämisessä on tärkeää löytää lapsia ja nuoria kiinnostavia tekstejä ja
tekstityyppejä sekä laajentaa käsitystä lukemisesta. Jos kaunokirjallinen teos ei tunnu
lapsesta tai nuoresta omimmalta lukemisen muodolta, voimme kannustaa esimerkiksi
tietokirjojen tai rap-lyriikoiden pariin. Sanat haltuun -hankkeessa lukutaitoa lähestyttiin
rap-musiikin keinoin. Hankkeen työpajojen vaikutuksia tutkittaessa puolet nuorista koki
oppineensa uutta, 30 prosenttia kiinnostui uudenlaisista teksteistä, ja yli 20 prosenttia
muutti suhtautumistaan lukemiseen.

Yksi ratkaisu lasten ja nuorten lukutaidon edistämiseen on, että kunnassa tehdään
lukutaitoa edistävää työtä teatterin ja draaman keinoin. Kiinnostus kirjoihin ja lukemiseen
ei synny itsestään, vaan se vaatii uudenlaisia menetelmiä. Kirjastojen kirjavinkkaukset
voisi toteuttaa draaman keinoin tai ilmiöpohjaisesti yhdessä tehden. Tätä työtä voitaisiin
tehdä draamapedagogin toimesta, nykyresursseja paremmin kohdistaen, yhteistyössä
paikallisten taiteen ammattilaisten, kulttuurijärjestöjen tai -yritysten kanssa.

Helsingissä lukutaitoa edistetään jo draaman ja teatterin keinoin. Helsingin
kaupunginkirjastolla on seitsemän vuotta ollut kirjaston teatteritäti. Teatteritäti on vuosien
aikana vinkannut ja innostanut useita tuhansia lapsia ja nuoria lukemaan. Annettujen
kirjavinkkausten jälkeen kirjoja on jouduttu tilaamaan lisää kovan kysynnän vuoksi.
Syksyn 2019 aikana kirjavinkkaukset teatterin ja draaman keinoin alkavat Helsingissä
myös aikuisille. Tämä loistava konsepti on mahdollista monistaa mihin tahansa kuntaan.
Helsingin teatteritäti Minna Rimpilä on luvannut auttaa toiminnan käynnistämisessä.
Hankkeen kummeiksi voidaan pyytää oman alueen kirjailijoita.

Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää, että Jyväskylässä aloitetaan lukutaidon vahvistaminen teatterin ja draaman keinoin nykyresursseja paremmin kohdistaen.

 

Jyväskylässä 30.9.2019

Kokoomuksen valtuustoryhmä

Recent Posts
Ota yhteyttä!

Jos et löytänyt etsimääsi tai jokin muu asia askarruttaa sinua, jätä meille viesti!

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search