Jyväskylässä osallistuttiin Kokoomuksen kaupunkipoliittisen ohjelman julkistamiseen

 In Ajankohtaista

Kokoomus julkisti kaupunkipoliittisen ohjelmansa 29.1.2019  ja monen muun kaupungin tavoin Jyväskylässä osallistuttiin ohjelman julkistamiseen Seppälän Auto-Cafessa tiedotustilaisuuden merkeissä.

Kokoomuksen 10 lupausta tulevaisuuden kaupungeista:

1. Globaali kehitystrendi on, että kaupunkien rooli muuttuu kestävän kehityksen ja kasvun mahdollistajaksi. Kaupunkipolitiikan asemaa vahvistetaan kaiken hallinnon läpäisevästi valtakunnallisessa päätöksenteossa. Kaupunkien kasvuun kohdistuvat haasteet ja ratkaisumahdollisuudet nostetaan keskeiseksi osaksi hallitusohjelmaa.

2. Yritysmyönteisyys, kansainvälisyys sekä uusimman tiedon ja hyvien käytäntöjen hyväksikäyttö ovat kaupunkikehityksen johtavia periaatteita. Haluamme vahvistaa kaupunkien roolia elinvoiman ja kilpailukyvyn vauhdittajina.

3. Kaupunkien roolia osaamiskeskittyminä ja innovaatioympäristöinä vahvistetaan lisäämällä korkeakoulujen, tutkimuslaitosten, elinkeinoelämän sekä julkisen ja kolmannen sektorin yhteistyön kannustimia.

4. Kaupunkien saavutettavuudesta huolehditaan rakentamalla kaupunkikeskusten välisiä nopeita junayhteyksiä. Kansainväliset yhteydet toimivat parhaiten lentokenttien ja satamien kautta. Lisäksi kaupunkiseutujen sisäisen liikenteen sujuvuutta lisätään tukemalla joukkoliikennettä.

5. Asuntopolitiikassa on tehtävä suunnanmuutos – tarvitsemme toimivampia asuntomarkkinoita. Kuntien kaavoitusta sekä kasvun kannustimia on vahvistettava, jotta saamme riittävästi uusia asuntoja kasvukeskuksiin. Yhteiskunnan tuki asumisessa on suunnattava nykyistä tarkemmin sitä eniten tarvitseville.

6. Kaupunkiseutujen ja valtion välistä suoraa MAL-sopimuskäytäntöä jatketaan suurimmilla kaupunkiseuduilla. Sopimuksilla on tuettava entistä paremmin kasvun vastaanottamista ja sen vaatimia investointeja. Sopimuskäytäntö kirjataan lakiin maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) uudistuksen yhteydessä. MRL:n uudistuksessa myös selkeytetään, yksinkertaistetaan ja nopeutetaan kaavoitusprosesseja ja maankäyttöperiaatteita. Maakuntakaavan on oltava yleispiirteinen ja strategisesti ohjaava.

7. Kaupunkien rahoituksessa otetaan huomioon väestönkasvu ja sen tuomat palveluiden kysyntä ja investointitarpeet.

8. Kaupunkien rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa on ratkaiseva. Tavoitteeksi asetetaan, että mahdollisimman moni kaupunki on hiilineutraali jo 2030-luvulla. Muutokset on mahdollista saada aikaan vain laajalla kumppanuustoiminnalla ja kaikkien toimijoiden yhteistyöllä, joka tuottaa ja ottaa käyttöön uusia yhteiskunnallisia innovaatioita.

9. Tavoite on selkeä: kaupungit ovat hyvän elämän ympäristöjä, joissa palvelut toimivat, asuinalueet ovat viihtyisiä ja ihmiset osallistuvat ja vaikuttavat. Kaupungeissa toteutuva kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjonta on vilkasta. Segregaatiota ehkäistään.

10. Kaupunkien johtamista ja demokratian käytäntöjä vahvistetaan pormestarimallilla.

Ohjelman kokonaisuudessaan pääset lukemaan täältä:

https://www.kokoomus.fi/kaupunkiseudut-koko-suomen-kehityksen-moottoreina/

Recent Posts
Ota yhteyttä!

Jos et löytänyt etsimääsi tai jokin muu asia askarruttaa sinua, jätä meille viesti!

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search