Kokoomuksen valtuustoryhmän näkemyksiä kaupunginjohtajan talousarviosta

 In Ajankohtaista

Kokoomuksen valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuoro kaupunginjohtajan talousarviosta kaupunginvaltuuston kokouksessa 29.10.2018, puheenvuoron esittäjänä kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Katja Isomöttönen:

Puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut läsnäolijat

Monta vuotta jatkunut talouden tasapainotustyö on tuottanut tulosta ja kaupunkimme talous on ollut tasapainossa viime vuodet. Kaupunginjohtajan ensi vuodeksi laatimassa talousarviossa vuosikate kattaa poistot ja tulos on ylijäämäinen. Näillä mittareilla talous olisi tasapainossa myös ensi vuonna.

Kuluva vuosi näyttää miinusmerkkiseltä, ja Kokoomuksen valtuustoryhmä kantaa huolta siitä, että talouskuri on löyhentymässä ja peräänkuuluttaa vastuullisuutta. Mihin perustuu perustelu palvelutarpeen kasvusta niin suureksi, että henkilötyövuosia pitää lisätä 225 ensi vuonna ja henkilöstökulut kasvavat 19 miljoonalla? Kaupunkimme kasvaa kuitenkin vain noin 1500 asukkaalla.

Lainakanta kasvoi tänä vuonna ja kasvaa lisää ensi vuonna. Velka lisääntyy myös tulevina vuosina. Se ei kerro talouden tasapainosta, eikä selity yksistään investoinneilla. Elämme tällä hetkellä nousukauden huippua, mutta pian lainojen korot lähtevät nousuun. Valmistaudutaan siihen. Kaupungin talous on saatava niin hyvään kuntoon, että velan ottamisen sijaan pääsemme sitä lyhentämään.

Talousarvion laatimista pitää uudistaa. Sen tekeminen pitäisi toimialoittain aloittaa puhtaalta pöydältä eikä sillä oletuksella, että vain lisätään jo olemassa olevaan aina uutta niin kuin nyt. Nykyinen käytäntö ei anna riittävästi tilaa menovähennyksille, päällekkäisten toimintojen karsimiselle eikä toimintojen uudistamiselle.

Muutamia huomioita nyt käsittelyssä olevaan kaupunginjohtajan esitykseen:

Hyvä, että työttömyys on edelleen laskenut. Hyvä että kesätyösetelikokeilu jatkuu nuorten työllistämisen helpottamiseksi. Perusturvan toimialalla kivuliaimpia kohtia ovat suolisosyöpäseulonnan pilotoinnin siirtyminen tulevaisuuteen ja ennaltaehkäisevistä palveluista leikkaaminen.

Hyvää on se, että päihteitä käyttävien asunnottomien sosiaalihuoltolain mukaista toimintaa voidaan toteuttaa vaikka toimeenpano hidastuukin eikä tila- ja ohjaajaresurssia pystytä vielä mahduttamaan budjettiin.

Vanhuspalveluiden resurssit ovat tiukat ja haasteita on myös suunterveydenhuollossa. Suunterveydenhuollossa palvelusetelien käyttöönotto voisi olla vaihtoehto.Kokoomuksen valtuustoryhmän mielestä on hyvä, että erikoissairaanhoidon menot laskevat. Samalla kysymme, että mihin lasku perustuu ja onko arvio realistinen? Yleensä kun erikoissairaanhoidon kustannukset ovat nousseet.

Perusopetuksen osalta olemme huolissamme oppimateriaalimäärärahan tasosta. Se on matala verrokkikaupunkeihin nähden. Kokoomuksen valtuustoryhmän mielestä lukiokoulutukseen lisätty tuki on tarpeellinen ja tärkeä, mutta nykyinen malli ei ole kestävä pitkällä tähtäimellä. Perusopetuksen koulunkäynninohjaajien osalta määrärahaa ei pitäisi sitoa pelkästään koulunkäynninohjaajien palkkaamiseen. Kouluihin pitää saada esimerkiksi nuorisotyön ja mielenterveyspuolen ammattilaisia. Jokaisella lapsella ja nuorella on oltava oikeus vähintään yhteen turvalliseen aikuiseen eikä sen kouluissa tarvitse olla välttämättä ohjaaja.

Valtuustoryhmämme on tyytyväinen, että meillä on toimivat päivähoitopalvelut ja pystymme tarjoamaan kaikille lapsille laadukasta varhaiskasvatusta. Tällä hetkellä jokainen lapsi voi olla päiväkodissa 4-5 tuntia päivässä, vaikka vanhemmat olisivat kotona. Tarvittaessa myös pidemmät hoitopäivät onnistuvat. Kokoomus ei kannata lasten laittamista päiväkotiin 8-10 tunnin päiviksi varmuuden vuoksi ja vain siltä varalta, että vanhempi työllistyy nopeasti. Kehittäisimme mieluummin varahoitojärjestelmää vastaamaan nopeaan palvelutarpeeseen joustavasti, ettei vanhempien tarvitse kieltäytyä pätkä tai satunnaistöistä.

Jotta kaupungin ulkoinen arviointi ja tarkastus voidaan suorittaa hyvän tilintarkastustavan ja valtuuston asettamien tavoitteiden sekä lain mukaisesti on mielestämme tehtävä budjetti tarkastuslautakunnan osalta lautakunnan esityksen mukaisesti talousarvion sisäisin siirroin.

Kokoomuksen valtuustoryhmä pitää hyvänä, että keskustan kehittämisen ja kulttuuri-investointien suunnittelutyö on käynnistynyt. Jyväskylän imagoa kulttuurikaupunkina vahvistaisi musiikkisalin rakentaminen ja mielenkiinnolla odotamme Jyväskylän sydän projektin valmistumista.

Ryhmämme mielestä veroja ei missään nimessä ole syytä korottaa tässä taloustilanteessa. Sen verran haastava taloustilanne on, ettemme lähde esittämään ensi vuodelle veroprosentin laskemista vaan pidämme hyvänä kaupunginjohtajan esitystä veroprosentin säilyttämisestä ennallaan.

Menolisäyksien ehdottaminen on helppoa. Niiden kattaminen vaikeaa. Kokoomuksen valtuustoryhmä toivoo, että menolisäyksiä tehdään kaupunginjohtajan talousarvioesitykseen hyvin maltillisesti. Kokoomuksen tavoitteena on kaupungin strategian mukaisesti tehdä Jyväskylästä kasvava ja kansainvälisesti arvostettu koulutuksen ja osaamisen kaupunki, jonka talous ei vain näytä tasapainoiselta vaan on sitä oikeasti.

Kiitos.

Katja Isomöttönen, Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja

 

Recent Posts
Ota yhteyttä!

Jos et löytänyt etsimääsi tai jokin muu asia askarruttaa sinua, jätä meille viesti!

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search