Kokoomuksen valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuoro Hippos2020-hankkeeseen

 In Ajankohtaista

Tässä kaupunginvaltuuston 28.5.2018 pidetyssä kokouksessa Antti Salevan laatima Kokoomuksen valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuoro, Hipposhanke etenee ja se on hyvä!

Kokoomuksen valtuustoryhmä pitää Hippos-hanketta erinomaisesti kaupungin strategiaa ja liikuntaa tukevana hankkeena. Kiitos valmistelevalle työryhmälle mittavasta osallistumisesta eri ryhmien kokouksiin sekä tiedoksiantotilaisuuksiin. 

Liikuntapaikkarakentaminen elää murroksessa. Yhä suuremmilta osin kaupunkien osallistuminen liikuntapaikkarakentamiseen vähenee ja yksityiset investorit sekä liikuntapaikkaa käyttävät tahot sitoutuvat rakentamisen kustannuksiin sekä käyttövuorojen määrään tietyllä hinnalla kustannuksen kattamiseksi. Tästä hyviä esimerkkejä ovat Vehkahalli sekä Killerin jäähallisopimus. Hippos menee suuruusluokassaan kuitenkin aivan eri tasolle. Tasolle joka suuruusluokassaan on vaatinut jatkuvaa valmistelua sekä laaja-alaista perehtymistä kaupungin eri hallintoportaissa. 

 Hipposhanke lähtee kuitenkin liikkeelle tarpeesta, jossa pyritään parantamaan eri lajien seurojen harrastusolosuhteita. Kyse ei ole ainoastaan ohjatun liikunnan harrastamisesta, vaan Hippokselta tulee löytyä oma tilansa myös maksuttomaan liikunnan harrastamiseen. Liikuntapuisto taklaa tähän ongelmaan kiinni ja puiston sekä ulkotilojen suunnittelu on tärkeää koko hankkeen menestymisen kannalta.

Suomi ym. (2016) toteavat, että aikuisväestön liikuntapaikkojen käyttöprofiilissa korostuvat lapsia ja nuoria enemmän aito luonto ja ulkoilualueet, kun taas lapsille ja nuorille rakennetut liikuntapaikat ovat merkityksellisempiä.” Tämä osoittaa myös sen, että Hippoksen alueen liikuntatarjonta on ja tuleekin olla enimmäkseen nuorille suunnattua. 

Hanke perustuu myös siihen, millä keihäänkärjellä Jyväskylä haluaa erottautua muista Suomen kaupungeista, mutta myös globaalilla tasolla. Liikuntatieteen tietotaito sekä tutkimus- ja koulutustoiminta voivat hankkeen toteutuessa tuoda kaupungille mittavaa kilpailuetua ja maailmanlaajuista tunnettuutta. 

 On myös todettava, että ilman Hipposhankkeen toteutumista, kaupungin tulisi rahoittaa ja etsiä ratkaisuja tilaongelmiin, joista kärsivät useat seurat Jyväskylän alueella, oli kyseessä sitten tilojen määrä, tai tilojen laatu. Olemme ylpeitä siitä, että Jyväskylässä ilmapiiri on liikuntaan myönteinen. Haluamme kuitenkin muistuttaa, että Hipposhankkeen käynnistäminen ei kuitenkaan saa vaikuttaa siihen, että muita liikuntatiloja niin ulko- ja sisätiloissa edelleen kehitetään käyttäjien vaatimalla tavalla.

Toivomme, jatkoneuvotteluihin sitä, että konsessiosopimusta tarkistetaan vielä fraasien kuten: ”harmonisoitu keskimääräinen hintataso 2018″  sekä kokonaisuudeessaan ”kaupungin oikeudet sopimusrikkomustilanteissa” osalta.

Kokoomuksen valtuustoryhmä, kuten varmasti monet muutkin, on huolissaan seurojen maksukyvystä sekä väistötilojen tarpeesta ja kestosta. Väistötiloista koituvat kustannukset tulevat kaupungin maksettaviksi ja voidaan olettaa, että mitä pitkäaikaisempi ja laajempi väistö toteutetaan, sitä suuremmat ovat kaupungin väistökulut sekä negatiivinen vaikutus seurojen toimintaan. Liikuntatilojen väistöratkaisut tulee toteuttaa mahdollisimman lyhyinä, jotta seurojen toimintaedellytykset pystytään turvaamaan. Rakennusaikataulu tulee toteuttaa sillä aikataululla, jossa väistötilojen tarve on lyhin mahdollinen. Näin pystytään turvaamaan seurojen toiminta ja talous parhaalla mahdollisella tavalla.

Kokoomuksen valtuustoryhmä on valmis hyväksymään Hipposhankkeen sopimusten pääperiaatteet ja antaa tukensa hankkeen käynnistämiselle. ”

 

Recent Posts
Ota yhteyttä!

Jos et löytänyt etsimääsi tai jokin muu asia askarruttaa sinua, jätä meille viesti!

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search