Kokoomuksen Jyväskylän valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuoro 30.10.2017

 In Ajankohtaista

”Puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut läsnäolijat

Viime valtuustokaudella kun tehtiin taloussuunnitelmaa vuosille 2016-2018 oli tavoitteena, että vuonna 2017 taloutemme on tasapainossa. Pitkäjänteinen useita vuosia jatkunut talouden tasapainotustyö on tuottanut tulosta. Nyt vuonna 2017 kaupunkimme talous on tasapainossa ja oli sitä jo viime vuonna. Tämä on vaatinut tiukkaa talouskuria, menovähennyksiä ja toimintojen uudistamista ja tehostamista. Talouden tasapainottaminen on kivikkoisen tien kulkemista ja vaatii selkärankaa ja vastuullisuutta sekä virkamiehiltä että päätöksentekijöiltä. Parin edellisen kauden vastuullista työtä ei saakaan heittää romukoppaan vaan Kokoomuksen valtuustoryhmä edellyttää tiukkaa talouskuria jatkossakin, jotta taloutemme myös pysyy tasapainossa. Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen mukaan se on sitä myös ensi vuonna. Vuosikate kattaa poistot ja tulos on ylijäämäinen. Hyvä näin.

Muutamia huomioita kaupunginjohtajan talousarvioesitykseen.

Kokoomuksen valtuustoryhmän mielestä on hienoa, että työttömyys on laskenut ja verotulot kasvaneet ennakoitua enemmän. Investointien jatkuminen voimakkaana on talouden nykytilanteessa perusteltua, samoin lukiokoulutuksen tukeminen. Kokoomus haluaa edistää täydennysrakentamista ja panostaa infran korjausvelan pienentämiseen. Kankaan rakentuminen ja Hippoksen käynnistyminen ovat elinkeinopoliittisesti tärkeitä hankkeita Jyväskylälle.

Kaupungin kulttuuritilojen kokonaiskehittämisen tehtävänä on laatia kulttuuritilojen investointien kokonaissuunnitelma, jonka tulee sisältää myös musiikkisali. Hyvä.

Huhtasuolle suunniteltu pesäpallostadionin väistö on todella kallis. Kun olemme keskustelleet eri tahojen kanssa asiasta niin olemme saaneet viestiä, että järkevämpää olisi kehittää Koskenharjulle pysyvä ratkaisu yhdessä seurojen kanssa. Se olisi käytännöllisempääkin kun

Perusturvan alaisten palveluiden tuotannon painopistettä uudistetaan etupainotteisesti valtakunnallisen sote- ja maakuntauudistuksen tavoitteiden mukaisesti. Valinnanvapautta lisätään laajentamalla avosairaanhoidon ja sosiaaliohjauksen valinnanvapauspilottia, ottamalla käyttöön uusia palveluseteleitä ja kokeilemalla henkilökohtaista budjetointia vammaispalveluissa. Palvelutuotanto painottuu ennaltaehkäiseviin ja peruspalveluihin siten, että erikoissairaanhoidon ja erityispalveluiden käyttöä voidaan hillitä. Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat todella korkeat ja on hyvä, että sairaanhoitopiirin kanssa neuvotellaan uudesta sopimuksesta. Erikoissairaanhoidon kustannuksia voidaan pienentää myös hyvällä palveluohjauksella.

Kokoomuksen valtuustoryhmä näkee, että kaupunginjohtajan talousarvioesitys poikkeaa perusturvalautakunnan talousarvioesityksestä niin paljon, että menolisäystä todennäköisesti joudutaan tekemään. Tämä onnistuu hakemalla kustannussäästöjä vastapainoksi. Esimerkiksi päihde- ja mielenterveystyön palauttamista omaksi toiminnaksi mahdollisimman nopeasti (jo kesään 2018 mennessä) tulee harkita. Myös kasvavaan vanhuspalveluiden tarpeeseen valmistuvien Piippuharjun ja Sampoharjun kohdalla tulee avoimesti tarkastella eri vaihtoehtoja palveluiden tuottamisen ja hankintojen suhteen.

Kokoomuksen valtuustoryhmän mielestä ryhmäkoot eivät saa kasvaa varhaiskasvatuksessa eivätkä perusopetuksessa. Suhtaudumme varauksella kaupunginjohtajan esittämään henkilöstön suhdeluvun muutokseen 1/7 stä varhaiskasvatuslain asetusmuutoksen sallimaan 1/8 . Suhdeluvun muuttaminen edellyttäisi uusia päiväkoti-investointeja nopeasti ja laskettu miljoonan euron säästö siirtyisi suoraan kustannuspaineeksi investointien puolelle. Puhumattakaan varhaiskasvatuksen laadun heikentymisestä.

Menolisäyksien ehdottaminen on helppoa. Niiden kattaminen vaikeaa. Kokoomuksen valtuustoryhmä toivoo, että menolisäyksiä tehdään kaupunginjohtajan talousarvioesitykseen hyvin maltillisesti ja ryhmät noudattaisivat samaa vastuullisuutta jota parin viime kauden ajan on pitkäjänteisesti noudatettu. Viime vuoden tilinpäätöksessä velkaa maksettiin jo pois, mutta ensi vuoden taesityksessä otetaan velkaa lisää. Tämä johtuu osittain investoinneista ja niissä se on perusteltua. Koko velanlisäystä investoinnit eivät kuitenkaan selitä.

Isossa osassa suuria kaupunkeja käyttötalouden menolisäystä ei ole tehty vaan se on budjetoitu miinusmerkkiseksi. Meidän tulee jatkossakin aktiivisesti etsiä uusia toimintamalleja ja tehostamisratkaisuja, jotta saamme kaupungin talouden siihen tilanteeseen, että velan ottamisen sijaan pääsemme sitä lyhentämään.

Veronkorotukset ei ole vaihtoehto. Suurista kaupungeista esimerkiksi Helsinki on saanut taloutensa jo siihen kuntoon, että pystyi laskemaan omaa veroprosenttiaan samalle tasolle Espoon kanssa. Eli vei samalla kilpailuetua hyvistä veronmaksajista. Tässä on tavoitetta saavutettavaksi meillekin Jyväskylään. Kaupunkimme veroprosentin tulee olla kilpailukykyinen paitsi suuriin kaupunkeihin myös lähikuntiin verrattuna.

Meidän valtuutettujen on syytä tarttua haasteisiin nyt yhdessä tuumin ja rakentavasti.

Samaan tapaan kuin Turun yliopiston tänään uutisoidussa tutkimuksessa todetaan asenteen vaikuttavan rahaa enemmän työttömyyden periytymiseen, voimme me valtuutetut omalla asenteellamme vaikuttaa siihen, millaista Jyväskylää rakennamme ja millä asenteella nämä haasteet kohtaamme. Tavoitteena on kaupungin strategian mukaan tehdä Jyväskylästä kasvava ja kansainvälisesti arvostettu koulutuksen ja osaamisen kaupunki. Siihen lisäämme, että jonka talous on tasapainossa. Kiitos.”

 

Katja Isomöttönen,

Puheenjohtaja

Kokoomuksen valtuustoryhmä

Recent Posts
Ota yhteyttä!

Jos et löytänyt etsimääsi tai jokin muu asia askarruttaa sinua, jätä meille viesti!

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search