VALTUUSTOALOITE PERHEPÄIVÄHOIDON VARAHOITOJÄRJESTELMÄN YHDENMUKAISTAMISESTA JYVÄSKYLÄN KAUPUNGISSA

 In Ajankohtaista

Aloitteen tekijä: Katja Isomöttönen
VALTUUSTOALOITE PERHEPÄIVÄHOIDON VARAHOITOJÄRJESTELMÄN YHDENMUKAISTAMISESTA JYVÄSKYLÄN KAUPUNGISSA

 

Kaupungilla on velvollisuus järjestää lapsiperheille lasten varhaiskasvatuspalveluita. Tällä hetkellä perheet voivat valita lapsilleen päiväkotihoitoa tai perhepäivähoitoa. Palveluita tuottavat sekä kunnalliset että yksityiset palveluntuottajat. Perhepäivähoidon kysyntä kasvaa koko ajan ja kaupunki on linjannut että kasvavaan kysyntään vastataan lisäämällä yksityistä perhepäivähoitoa, joka tuottaa varhaiskasvatuspalveluita palvelusetelillä. Linjausta perusteltiin uuden työaikalain, kunnallisten perhepäivähoitajien ikääntymisen, palvelusetelipalvelun edullisen kustannustason sekä perheiden valintaperusteiden mukaan. Laatu sekä kunnallisessa että yksityisessä perhepäivähoidossa on perheiltä saadun palautteen myötä erittäin hyvä. Yksityisen perhepäivähoidon suosion kasvua selittää perheiden mahdollisuus valita itse lasten hoitopaikka ja se, että hoitoajat ovat joustavammat.

Uusien palveluntuottajien saamiseksi perhepäivähoitoon on hoitajille tarjolla koulutusta ja pitkän tähtäimen perhepäivähoitajat ohjataan suorittamaan alan ammattitutkinto. Yksityisenä perhepäivähoitajana työskentely työllistää nuoria äitejä, jotka voivat työn ohella hoitaa omat pienet lapsensa kotona. Kaupungin näkökulmasta yksityisistä perhepäivähoitajista on siis edullisuuden lisäksi hyötyä myös työllisyyden parantamisessa ja päiväkotien tilapulan helpottamisessa. Tammikuun 2017 lopussa yksityisiä perhepäivähoitajia, joilla on lapsia hoidossa, oli yhteensä 102. Näillä hoitajilla on hoitolapsia yhteensä 359, joista hoitajien omia lapsia 92. Kunnallisia perhepäivähoitajia, joilla on lapsia hoidossa on yhteensä 74 ja heillä on hoitolapsia yhteensä 287. Kenelläkään kunnallisista hoitajista ei ole enää omia pieniä lapsia kotihoidossa.

Perhepäivähoito on tiivis osa varhaiskasvatuksen palvelukokonaisuutta ja palveluohjausmallin myötä perheitä ohjataan tilanteen, tarpeen ja toiveiden mukaan eri palvelumuotoihin. Haasteena on yksityisen perhepäivähoidon varahoidon järjestäminen. Varahoidon tarve on suhteellisen vähäinen, mutta äkillisissä tilanteissa ja hoitajan loma-aikoina varahoitojärjestelyä tarvitaan. Kunnallisten perhepäivähoitajien varahoitopaikat järjestetään päiväkoteihin. Yksityisille perhepäivähoitajille ei ole varahoitopaikkoja osoitettu. Tilanne asettaa sekä lapsiperheet että palveluntuottajat eriarvoiseen asemaan.

Yksityiseltä perhepäivähoitajalta edellytetään ympärivuotista aukioloa. Jokainen hoitaja tarvitsee kuitenkin myös lomaa ja saattaa joskus sairastua. Onkin tärkeää, että varahoitojärjestelyt olisivat toimivat ja yhdenmukaiset kaikilla perhepäivähoitajilla. Palveluntarve kasvaa koko ajan joten kaupungin näkökulmasta perhepäivähoitajien ei ole hyvä kuluttaa itseänsä loppuun ilman lomamahdollisuutta.

Perheille nykyinen varahoitojärjestelmä aiheuttaa epävarmuutta palveluntuottajan valinnassa. Tukiverkostot kun ovat tänä päivänä kaukana. Jotta lapsiperheillä olisi yhtäläiset mahdollisuudet valita kunnallisen ja yksityisen perhepäivähoidon välillä, on perhepäivähoidon varahoitojärjestelmä yhdenmukaistettava kattamaan molemmat palvelumuodot.

Verrokkikaupunki Oulussa on käytössä perhepäivähoidon varahoitojärjestelmä, jossa sekä kunnallisille että yksityisille perhepäivähoitajille on osoitettu kunnallinen varahoitopaikka niistä päiväkodeista, joissa on tilaa. Sillä erotuksella, että varahoitopaikka on kunnalliselle perhepäivähoitajalle maksuton ja yksityinen perhepäivähoitaja maksaa siitä noin 18 euroa/päivä. Tämä malli kohtelee oikeudenmukaisesti sekä lapsiperheitä että perhepäivähoitopalvelun tuottajia. Yhteistyötä yksityisessä ja kunnallisessa perhepäivähoidossa on tehty monta vuotta eivätkä palvelut kilpaile keskenään. Vastaava järjestely on syytä ottaa käyttöön myös Jyväskylässä.

Esitämme, että Jyväskylän kaupungin järjestämässä perhepäivähoidossa varahoito yhdenmukaistetaan kattamaan kaikki palveluntuottajat ja kaupungissa otetaan käyttöön Oulun mallia vastaava varahoitojärjestelmä. Tällä järjestelyllä yksityinen ja kunnallinen palvelu täydentävät toisiaan sulavasti ja lapsiperheet valitessaan tarpeeseensa sopivaa hoitomuotoa ovat tasavertaisessa asemassa.

 

Jyväskylässä 20.2.2017

Katja Isomöttönen

Recent Posts
Ota yhteyttä!

Jos et löytänyt etsimääsi tai jokin muu asia askarruttaa sinua, jätä meille viesti!

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search